W trosce o środowisko.

Nowe technologie w świecie przyrody

Nasza oferta

O firmie

Aqua-Sun Consulting oferuje usługi sporządzania opracowań eksperckich z zakresu ochrony środowiska. Kierujemy swoją ofertę do firm prywatnych, instytucji sektora publicznego oraz jednostek samorządowych. Pomagamy naszym klientom realizować obowiązki z zakresu ochrony środowiska, wynikające z przepisów prawa.

Oferta

Szeroka oferta firmy obejmuje kompleksowy zakres usług związanych z opracowywaniem ekspertyz środowiskowych.

Oferujemy wykonanie
opracowań takich, jak:

 • Raporty oddziaływania inwestycji na środowisko
 • Inwentaryzacje i monitoringi środowiska przyrodniczego
 • Projekty kompensacji przyrodniczych
 • Ekspertyzy zgodności z Ramową Dyrektywą Wodną
 • Operaty wodnoprawne
 • Wnioski o wydanie pozwoleń na wytwarzanie odpadów
 • Wnioski o wydanie zezwoleń na zbieranie i przetwarzanie odpadów
 • Wnioski o wydanie pozwoleń emisyjnych
 • Wnioski o wydanie pozwoleń zintegrowanych
 • Raporty początkowe o stanie zanieczyszczenia gleby, ziemi i wód gruntowych
 • Audyty środowiskowe
 • Sprawozdawczość w zakresie ochrony środowiska

Badania i Rozwój

Oprócz prowadzenia podstawowej działalności związanej ze świadczeniem usług z zakresu wykonywania opracowań środowiskowych, firma uczestniczy również w realizacji projektów badawczo-rozwojowych w sektorze ochrony środowiska.

Więcej informacji już wkrótce!

Kontakt

Aqua-Sun Consulting Jacek Ławniczak

ul. Mariana Jaroczyńskiego 28/105
60-692 Poznań

NIP: 927-111-80-67
REGON: 363263497

lawniczak.jacek@gmail.com
+48 693 286 316

Wiadomość wysłano.